Hermanus Stephanus ENGELBRECHT 1911 - 2003

  
Kliek hier vir WOII diensrekords
Kliek hier vir sy handtekeninge

My oupa, Hermanus Stephanus (Manie)  ENGELBRECHT, is gebore in Marico op die
plaas Doornhoek op 10 Maart 1911. Hy was die 6de kind van Coert Nicolaas
ENGELBRECHT en Alberta Louisa Elizabeth GOUWS.

As kind het hy groot geword in die Marico distrik. Sy ouers was nie juis welaf
nie. Dit het dan ook gebeur dat hy as kind gehelp het met die aanry van kos en
vuurmaakhout na die nabygelee delwerye op Lichtenburg. So het die gesin dan
ekstra geld gekry om aan die lewe te bly.

My oupa het ook aan ons vertel hoe sy ma hom as klein kind op die wa gelaai het
en met hom dorp toe gery het. Daar by die dorp het sy dan ook by die kerk
ander mense se klere gaan stryk. Die geld wat sy hier gekry het, het sy
volgens my oupa gebruik om 'n portret te laat maak vanaf 'n foto. Hierdie foto
is van haar, haar man, en hulle seuntjie wat oorlede is in die Mafeking
konsentrasiekamp gedurende die Anglo Boereoorlog.

Met trane in sy oe, het my oupa ons daardie dag vertel, dat die portret 2 POnd
10 gekos het en dat sy ander mense se klere gestryk het vir die geld. Die
portret is vandag in my besit en is my kosbaarste besitting.

Op 13 September 1935 is Manie Engelbrecht getroud met Maria Elizabeth Carolina
SMITH op haar verjaarsdag. Hulle het 4 kinders gehad voor hy in ongeveer
1942/1943 oorlog toe is. In die oorlog het Manie Engelbrecht 5 medaljes gekry.
Hulle was die Afrika ster, Italie ster, Diensmedalje - vervolg.

Gedurende hierdie tyd het hy diens gedoen in Noord-Afrika, Italie en aan die
einde van die oorlog was hy gestasioneer in Oostenryk. Met sy terugkoms na
Suid-Afrika is hy per skip vervoer tot by Durban, waarna hy per trein verder is
tot by die huis.

Met groot verbasing het die kinders die volgende dag gekyk na hierdie "vreemde
oom" wat in die badkamer staan en skeer.
Hier is 'n foto van die gesin en kinders na wat gebore was voor die Tweede Wereldoorlog.


Nog 2 kinders is in die jare vyftig gebore. Op 21 November 1970, is sy vrou oorlede. In sy lewe is al 8 sy broers en susters oorlede. Wat hom erg gevang het, was die afsterwe van 2 seuns en 1 dogter. Wie was Manie Engelbrecht? Ek ken 2 stories wat ek by my ouers gehoor het. Ek wil graag hom hieraan onthou. Daar is ook die ander dinge - laagtepunte - om te onthou, maar ek wil graag my oupa sien in die lig van hierdie 2 stories. My ouers het in Zeerust 'n hele ent van my oupa-hulle se huis gewoon met 3 kinders. Dit was moeilike tye gewees en geld was 'n luukse gewees. Een Saterdag toe my pa-hulle hulle oe uitvee daag my oupa daar op met 'n brood en 'n groot pak "chips". Hy het aan hulle gedink en besluit om dorp toe te loop en dan na hulle toe met die kos. Die ander storie het te doen met die tyd toe hy op pensioen gegaan het. My ma het haar skoonouers soms rondgery as hulle iewers wou wees. Die dag toe my oupa se pensioengeld betaal is, het hy my ma gevra om hom gou dorp toe te vat. Na hy sy geld gekry het, het hy my ma gevat sodat hulle vir haar 'n nuwe rok kon gaan koop het vir al haar moeite deur die jare. My oupa, Hermanus Stephanus Engelbrecht - eerder bekend as Oom Manie is oorlede op 4 Julie 2003. Met sy afsterwe het sy nageslag 53 mense beslaan. Hiervan is 40 direkte afstammelinge, en 13 is aangetroude familie. Uit hierdie totaal is reeds 3 kinders oorlede. Na 92 jaar het hy die rus welverdien.
Terug na my Genealogie bladsy.