Konsentrasiekamp brief


Die skryfster van die brief, haar man en hul seun

Doornhoek

Klyn Marico

Vriend en Vrienden

Ek wel mededeel hoe dat gegaan en die Oorlog van die Boere en Engelsman en 1899 met my Alberta Louisa Elizabeth Gouws het was op de 13 Julie en negentien honderd en een die more zeer vroeg toe ons ontwaak was die vijand werf vol my man Koert Nikolaas Engelbrecht vlug toe en ek en mij kind van een jaar blij toe agter het ons was ook nie lank of hier is de vijand het was toe en Mijntjies en Boereman wat bij te vijand was hij se breng uit jou goet ons wel jou vat na de kamp toe breng ek praat mooi laat my tog maar staan maar te vergeefs hulle wel mij nie ver hoor zoo wort ek en my suster op een waa gelaai dat was toe tien mense met die zeuwe kinders op kaal plaas moes ons toe slaap ons was alger hart zeer waar en mens kyk zien jij net ween en die Engelsman is zoos miere en sekere tant Martha Basson is baja hart zeer daar is toe weer en kort voor Mafeking uitgespan en daar is toe geslaap die ander dag is die laarer deur die dorp jij hoor net waar gaan ons heen op laas wort dat uitgespan bij die kamp tot twalf uur is ons toe weer gevat bij die sinkhuis af gelaai pertij en die huis en ander en die pat net waar die wa staan dat was toe die 15 van die maand jelle moet daar bij die huis jelle kos gaan kry toe ons daar kom zien; ons moet sakkies maak om kos in te zet zoo het dat gegaan die 17 wort my kind ziek die vorege dag is die ander toe tente gekry vir mij staat die tente op en paal tent is rond maar ek kon nog nie en tent krij nie die 19 het ek toe en tent gekrij die nag wort mij kind Petrus Hendrik Stefanus toe baja ziek ek moes net op en lap smer en kruinaals met my schoen se polvij stamp om op zy bors te zet die ander dag toe na dokter peers hy zeg dat is en kindertering en al die kenders zal dood gaan zoo het dat wort gegaan graftes baja en die mazels regeer die 25 September die more vroeg is mij broer se kind doot op die bet aand nog ________ doot paar dag _________ vrouw na die mog een kind toe _______ aan lewe zoo het dat maar aangegaan mij kind is nog maar al toos ziek die dokter gee medizijne maar altijd ziek hij set op die bet en vraa maar altyd jij weet nie wat jij moet gee nie is jij gee druk hij wek en vraa die mense sterf daar was en Potgieter se vrou haar kind is dood en hospitaal toe die nurs haar roep haar kind is doot toe sy die kind toespelde en weer bij die tent kom is daar ook een doos en hech van mij was bij die ressenhuis toe is zij en trug tot bij mij ons zien die mense loop naa haar tent ons dink daar is iemand en gekam toen ons daar kom is haar kind van 6 maande doot zoo het dat maar altijt voor gegaan met die sterfte ______ den oorlog het uitgebrecht en in September en Oktober en ons moet maar zoo blij onderslie gesleg zoo het dat maar altijt gegaan tot die Engelsman ons vrouwens van en weg rij mij kind was maar altijt ziek zoo uitgeteer dat ek hem op een kus sen moet regeer zoo als jelle hem hier zien die tijt kam nie met pen en ink beschrijf wort nie als ons wel dorp toe gaan moet ons en pas draag toe ek zien die meddezijne wel nie help nie is ek na Mafeking se dokter toe die meddezijne het toe gelijk of dat help toe gee die kamp se dokter weer meddezijne en dat was zij dood hij is to overleef op de 19 Desember 1901 / dat was ver mij en ouderdom; 1 jaar 4 maande 25 dagen better dag maar hij was verlos zijn dragers was Martha de Beer en Johanna Labuschagne koster Frekkie Botha mij kind en Sarie Nell se kind is zaam begrawe mense zoo het dat maar al tijt wort gegaan Grieta Havengar kom by die hospitaal daar krij sij en vrouw wat al 8 dage doot is en vreeslijke ruuk die swartes moet haar en kis set ons is toe weg naa die graafplaas toe ons daar kom kom die troeppe vra om ons te help want dat was net ons vrouwens om haar en graf te set Grieta eient die dooit vrouw dat dit haar niggie was haar mond was oop en voor tant was uit daar aan het zij gezien dat dit haar niggie was die dag toe my broer se vrouw begrawe is is daar uit die sinkhuis 25 lyke na die grafplase buiten die wat van die tente gegaan het die kind van my broer wat aan terken nog het toe bij mij kom blij Martha Christina Gouws my ouste suster se dogter Maria Beukes was op labatsie by haar tante toe gee zij aan die bo___ koffie _______ die mens wat ver die Engelsman _______ het haar toe gevat en op Mafeking en tronk geset jelle kon dink dat zij en benoude nag gehat het maar is toe op twee dage los en na haar ma gestuur zoo is ons naderhand ver los en vrede het toe gekom Ou Piet Voorie van Zeerust het toe die vrede kom breng te pert en wet vlag zoo is ons nog en tijt geblij toe is ons huis toe maar treurig om die vernieling aan te skou

Alberta L Engelbrecht

van PietVrind en Vrienden dink aan die man wat hier en kom hij vend zij bet leeg zij vrouw is dood zij is dood mischien net een kind om hem te troos die moeder weent daar bij het graf en keer tereg met lege hant weent lieve ouders niet al te zeer niet lang na deze ziet gij mij weer ek het dan beter dan gij Gij bring mij schaam bedroef en aarde maar god drooge troos en tranen af zoek u liefling niet en graf ek leef en dartel en vaderhuis kom lieve ouders u plaats is bereid weent lieve ouders niet al te zeer ______ zien we elkander voor euweg weer


Kwaggafontein

PK Kwaggafontein

7/1/29

Mr. H.W. Huijser

Geagte Vrind

Ales zij wel en hoop van het zelfde van u spijt mij dat ek eder mij verhaal ver u kon stuur nie maar ek was baja ziek zoo als u die more gezien het maar is nu weer beter ek het bloed vergieften en mij arm gekrij en dat versprij toe en mij lijf maar ek was regtig ziek ek hoop nie dat ek zou verniet zoo baja geschrijf het ek het baja spijt dat ek eder kon stuur zoo ontvang mij beste groet aan tant sannie en susan ook aan u

U Vrienden

AL Engelbrecht

Terug na my Genealogie blad
Terug na my Voorstoep